Etta says

Eat Simple!凍乾肉類狗小食2.5安士 - 羊肉

$78
成份:100%羊肉
營養分析表
粗蛋白質(最少)  56%
粗脂肪(最少)  13.8%
粗纖維(最多)  0.1%
水分(最多)  2%
熱量(已計算可代謝能量)  4,500千卡/公斤,大約7千卡/塊

這款名為Eat Simple!的美味小食使用100%凍乾肉類,不經烹調處理,而且不含添加荷爾蒙或抗生素,給狗狗最原始的肉香風味!

營養分析表
粗蛋白質(最少)  56%
粗脂肪(最少)  13.8%
粗纖維(最多)  0.1%
水分(最多)  2%
熱量(已計算可代謝能量)  4,500千卡/公斤,大約7千卡/塊