RC Pet Products

Pawks Heather寵物襪子 - 紅色 - 中碼

$135

 

尺寸 襪子長度 腳掌闊度 寵物體重
 加加細碼 
 3吋 1 1/4吋 < 5磅 
 加細碼 
3 1/4吋  1 1/2吋  5 - 10磅
 細碼 
4吋 1 3/4吋  10 - 20磅
 中碼 
4 3/4吋 2吋  20 - 50磅 
 大碼 
5 1/2吋  2 1/2吋  50 - 80磅
 加大碼 
6 1/2吋  3吋  80磅 + 

凍水機洗並使用溫和洗衣程序。將衣服鋪平晾乾。請勿熨燙、漂白或乾洗。


Machine Wash with cold on gentle or delicate Dry Flat Do Not iron
do-not-bleach-1.jpg do-not-dryclean-1.jpg Do Not Dry

推薦給您

同一品牌的相關產品

最近瀏覽